Grüne Europagruppe Grüne EFA

dîner-débat "Méi Bio an Europa. Méi Bio zu Lëtzebuerg"

30.03.15 19:30 Oikopolis (restaurant), 13, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach

Flyer

Sitzungswochenkalender

EP Kalender